A finals de 1993 es va crear una comissió per a reformar i actualitzar aquells estatuts, que van ser presentats a la Conselleria d’ Administració Pública de la Generalitat Valenciana el 30 de març de 1994. El Govern Valencià els aprovà el 21 d’ abril del mateix any. Des d’aquell dia la denominació oficial de la Societat és Centre Artístic Musical de Bétera.

Després de Julio Hurtado com a president des de l’any 1970 fins el 1977, el Centre Artístic Mucical de Bétera va estar presidit per: Juan Antonio Martinez Navarro (1977-1981), Francesc Peris i Valls (1981-1996), Liberto Sanchez Rozalen (1996-1998), Josepa Campos i Aparisi, primera dona que ha presidit la Societat, (1998- 2001), Vicent Campos San Miguel (2001-2011), Amador Cuerda Navarro (2011-2015) i Amparo Picher (2015). Actualment regeix la presidència Maria Luz Asensi Ramón.

História. De 1972 fins avui historia2