La referència més antiga d’una societat musical a Bétera la podem situar entre els anys 1880 i 1890. Aquesta es va disgregar el 1900, format-se dues societats musicals anomenades: Unión Musical Santa Cecília, (amb el sobrenom popular de “El Poll”) i Centro Artístico Musical, (conegut popularment per ” La Figa”).

La Unión Musical Santa Cecila,”El Poll”, va estar presidida per Felip García i la banda va comptar amb els directors José Castro, José Fuentes i Joaquín Pérez.

El Centro Artístico Musical, “La Figa”, va estar presidida per Juan Bautista Ricart i com a directors de la banda Gerardo Estellés, José Ricart, el Mestre Tarín, al Mestre Arnau, Manuel Palau Boix i Francisco Barceló Riquelme.

L’ any 1928, les dues agrupacions passen per serioses dificultats aleshores les respectives directives van acordar la fusió de les dues societats amb el nom de la Unión Musical Santa Cecilia de Bétera. La trajectòria d’aquesta Societat, a conseqüència de la guerra civil, va estar dividida en dos períodes. Concretament de 1928 a 1936 i de 1939 a 1964.

La Unión Musical Santa Cecilia de Bétera va comptar amb varis presidents: Vicente Bes, Víctor Carrasco, Emilio Miralles i José Aloy Palau.

La banda d’aquesta societat va tindre com a directors en la primera etapa a Manuel Palau, Emilio Segui i José Fuentes, i en la segona etapa a Francisco Coscollar Casanoves, Miguel Pascual i Bernabé Sanchis.El 1964 es va dissoldre.

L’ any 1968 gràcies a l’ iniciativa de Francisco Alufre Clavel, Alcalde de Bétera en aquell temps, i amb el recolzament d’ uns quants col·laboradors creà una Agrupació esportiva-musical amb la finalitat d’ acollir en ella dos grups de joves, els que se dedicaven a l’ esport i a la futura banda que s’ estava intentant crear.

A la meitat de 1970 amb el motiu de donar-li una independència total a la banda es reuniren José Arnal Aloy, Raquel Palacios Ballesteros, Julio Hurtado Marco i Francesc Peris i Valls, perquè es feren càrrec d’ organitzar una societat musical.

D’ aquelles quatre persones, Julio Hurtado es va oferir per a ser el president, i, amb el vist i plau dels altres tres, van acabar de completar una directiva, que, amb el mestre-director Manuel Campos, iniciaren les activitarts per a portar endavant el projecte de la Societat, Banda i Acadèmia.

Els primers estatuts que es van confeccionar porten la data del 22 de febrer de 1971 i es van presentar al Govern Civil de València, el qual els va aprovar el 2 de setembre de 1971. Va quedar des d’ aquell dia registrada i legalitzada oficialment l’ actual Societat.

1971  Història. 1900 - 1971 1971