L’orquestra juvenil del CAM es crea en el curs 2009-2010. La decisió de formar-la es pren des de l’adreça de l’escola de música d’acord amb la junta directiva de la societat musical. La motivació que duu a la seua formació és diversa:

  • D’una banda, hi ha un grup d’alumnes/as que es disposen a cursar 3º curs d’Ensenyaments Elementals en l’escola de música del CAM. Dins del currículum d’aquest curs existeix l’assignatura de conjunt instrumental, per això es decideix que la millor forma de portar a terme la mateixa és formant l’orquestra juvenil perquè servisca de preparació i realització d’interpretació en conjunt.
  • Per altra banda, en el CAM existia ja una orquestra, però es va veure la necessitat de crear una destinada a l’alumnat més jove perquè servira de preparació, d’aquesta l’orquestra juvenil serveix de preparació i pedrera per a l’orquestra “gran”.
  • Una part molt important és la motivació que l’alumnat té per assajar i tocar en grup; des d’aquest punt de vista no solament s’està preparant a l’alumnat per a la interpretació musical, sinó que s’està treballant amb ells coses tan importants en el seu futur com el treball en equip, la resolució de problemes, l’atenció i concentració i el treball de col·laboració, aprenent a escoltar-se i escoltar als altres.

Al crear-se l’orquestra juvenil s’aposta per un director que reunisca una sèrie de característiques que s’estimen necessàries per al bon funcionament de la mateixa: es pensa en una persona jove, que es trobe impartint classes en l’escola de música, que siga un especialista en algun dels instruments de corda, que tinga un tarannà obert amb l’alumnat, alhora que comprensiu sense deixar de ser exigent en el treball. Es decideix que la persona indicada és Jesús Segura torres, professor de viola de l’escola i reconegut professional d’aquest instrument, no solament en àmbits locals o nacionals, sinó fins i tot a nivell internacional, amb experiència en nombroses orquestres i amb directors d’un gran nivell musical.

Durant els cursos 2009-2010 i 2010-2011 és Jesús Segura qui s’encarrega de la formació, preparació i adreça de l’orquestra, realitzant una gran labor que possibilita la seua consolidació entre les agrupacions del CAM. El debut de la mateixa es produeix en Santa Cecilia de 2009 i realitza diverses actuacions a l’any des d’aqueix moment.

A partir del curs 2011-2012 es fa càrrec de l’adreça de l’orquestra Carlos Vicente Durá Durá, professor de violí de l’escola de música del CAM. Així mateix és un reconegut professional, amb molta experiència tant en la docència com en la interpretació, la seua trajectòria és dilatada com docent, i com intèrpret ha participat en nombroses orquestres de gran nivell dins del territori nacional. La labor de Carlos Vicente Durá es complementa amb l’adreça de l’orquestra del CAM, per tant prepara i dirigeix les 2 orquestres de la societat, la juvenil i la “gran”. Sense cap dubte aquest fet propícia que l’alumnat que passa d’una orquestra a l’altra, cosa que ocorre a l’acabar els estudis Elementals, tinga unes pautes i hàbits de treball que no canvien, tan solament augmenta el seu nivell musical, dificultat de repertori i exigència. En l’actualitat ambdues orquestres estan arribant a molt bon nivell musical, pel que el treball que es realitza des de fa 4 cursos està donant els seus resultats.