Dates de matrícula extra setembre per al curs 2017 – 2018

4 i 5 de setembre. De 17:00 a 20:00 hores.

 • El present imprés ha d’omplir-se amb lletra clara i en tots els seus apartats. Haurà d’entregar-se en Secretaria (en horari de 17 a 20 hores) el 4 i 5 de setembre.
 • L’elecció d’horaris s’efectuarà al setembre, per especialitats i seguint el criteri acordat per la Comissió de Coordinació Pedagògica que es farà públic.
 • Les classes de piano complementari, seran opcionals per als alumnes d’Ensenyances Elementals de 3r i 4t així com els d’Ensenyances Professionals. Les classes seran de 30 minuts setmanals. Igualment seran opcionals les classes de música de cambra per als alumnes de 3r d’Ensenyances Professionals.
 • El Centre Artístic Musical de Bétera establix un preu especial per als alumnes que estudien instruments  integrats en les agrupacions del CAM (banda, orquestra o cor) i que arribat el moment s’incorporen a les mateixes.
 • S’aplicaran descomptes en els casos de família nombrosa que s’acredite i a alumnes jubilats.
 • L’import de la matrícula no es tornarà en cap cas.
 • És obligatori que l’alumne/a, o el pare, mare o tutor en cas de menors d’edat, siga soci del Centre Artístic Musical de Bétera (sol·licitar imprés).
 • En cas de donar-se de baixa d’alumne /a de l’escola, no es produïx la baixa automàtica de soci, per tal cosa, en cas de voler donar-se també de baixa de soci cal sol·licitar-ho expressament (sol·licitar imprés).
 • El càrrec de les mensualitats es realitzaran per anticipat entre l’1 i el 7 de cada mes.
 • L’import dels rebuts tornats s’abonarà en secretaria amb un recàrrec de 3 € per rebut, en concepte de gastos financers.
 • Els alumnes que tinguen pendent algun pagament del curs anterior o la quota de soci, NO se’ls farà efectiva la matrícula.
 • És obligatori matricular-se en llenguatge musical. Només aquells alumnes que hagen acabat els cursos de llenguatge musical podran matricular-se únicament d’instrument.
DESCARREGAR PDF

Impresos de matrícula per al curs 2015 – 2016

Impresos de matrícula per al curs 2015 – 2016 en l’Escola de Música del Centre Artístic Musical de Bétera:

Descarregar imprés de matrícula nova
Descarregar imprés de renovació