Junta Directiva

La Junta Directiva triada pels socis del Centre Artístic Musical de Bétera en la seua junta general de 2015 va ser la següent:

Presidenta: Maria Luz Asensi Ramón.
Vice-presidenta: Josepa Campos Aparisi.
Secretària: Carmen Navarro Dolz.
Tresorer: Josep Enric Alcácer i Asensi.
Vocal: Zayán Algarra San Juan.
Vocal: José Luis Chuliá Viñals.
Vocal: Belén Chuliá Latorre.
Vocal: Luisa Montserrat Fuertes Corbín.
Vocal: Victor Gámez Zaragozá.
Vocal: Laura Llosá Asensi.
Vocal: Misericordia Martínez Raigal.
Vocal: Verónica Miralles Domémech.
Vocal: José Vicente Pascual Soriano.

Director de la Banda: Pedro Vicente Alamá
Director de la Bandeta: Alfonso Bautista Piquer
Director de l’Escola: Victor Gámez Zaragozá
Directora del Cor: Josepa Campos Aparisi
Director de l’Orquestra: Carlos Vicente Durá Durá
Director de l’Orquestra Juvenil: Mª Montiel Tortajada Fernández

Alta com a soci

Sol·licitud d’alta com Soci del Centre Artístic Musical de Bétera

Imprès de sol·licitud