Matrícula i segur escolar  40 € per alumne/a
Quota de Soci  30 € anuals

 

Jardí Musical, Iniciació 1 i 2 20 € al mes
Iniciació Instrumental
(Instrument de banda o orquestra)
33 € al mes
Iniciació Instrumental (Piano) 43 € al mes
Llenguatge musical 32 € al mes
Grau Elemental
(Llenguatge Musical + instrument banda o orquestra + cor)
75 € al mes
Grau Elemental
(Llenguatge Musical + instrument piano + cor)
85 € al mes
1r i 2n de Grau Professional
(Llenguatge Musical + instrument banda o orquestra)
75 € al mes
1r i 2n de Grau Professional
(Llenguatge Musical + instrument piano)
85 € al mes
3r i 4t de Grau Professional
(Harmonia, instrument banda o orquestra i cambra)
75 € al mes
3r i 4t de Grau Professional
(Harmonia, instrument piano i cambra)
85 € al mes
5é i 6é de Grau Professional
(Anàlisi, història, cambra i instrument banda o orquestra)
75 € al mes
5é i 6é de Grau Professional
(Anàlisi, història, cambra i instrument piano)
85 € al mes
Segon instrument (de banda o orquestra) 45 € al mes
Segon instrument (piano) 55 € al mes
Piano complementari 33 € al mes
Instrument de banda o orquestra (sense bloc bàsic) 53 € al mes
Piano (sense bloc bàsic) 63 € al mes
  • Les mensualitats vindran donades pel curs en què s’estiga matriculat, a les que caldrà sumar assignatures complementàries, com a segon instrument i altres.
  • El Centre Artístic Musical de Bétera establix un preu especial per als alumnes que estudien instruments  integrats en les agrupacions del CAM (banda, orquestra o cor) i que arribat el moment s’incorporen a les mateixes.
  • Aquells alumnes que aconseguint el nivell suficient per a incorporar-se a les agrupacions (3 EE per a la banda o orquestra juvenil, i 1r d’EP per a la banda o orquestra) i refusen fer-ho, no se’ls aplicarà la subvenció, per la qual cosa els preus que pagarien serien els aplicats als instruments no subvencionats (piano o guitarra).

 

DESCOMPTES:

  •  Família nombrosa amb tres o més fills en l’escola: 30 % de descompte en matrícula i mensualitats.
  • Família nombrosa amb un o dos fills en l’escola: 20% de descompte en matrícula i mensualitats.
  • Alumnes pensionistes amb ingressos per davall del salari mínim: 20 % de descompte en matrícula i mensualitats.
  • Alumnes matriculats només en llenguatge i que estiguen en el Cor del CAM, tindran un descompte de 10 € en la mensualitat.
  • Els descomptes no són acumulables, per la qual cosa si un alumne concorre en dos o més conceptes haurà de triar per aquell que més li convinga,  aplicant-se quan s’aportació la documentació EN VIGOR i en els càrrecs que es produïsquen a partir d’eixe moment, NO tenint efectes retroactius.
  • L’import dels rebuts tornats s’abonarà en secretaria amb un recàrrec de 3 € per rebut, en concepte de gastos financers.