Normes d’assignació d’instruments. Curs 2015-2016:

 • L’escola te la obligació de vetllar per el futur i el equilibri de les agrupacions de la societat, per tant ofertarà les places d’instruments que es consideren necesàries per a complir esta tasca.
 • Tots els alumnes que vullguen instrument ho faràn saber a la matrícula de principi de curs.
 • Es possaràn 3 opcions per ordre de prioritat.
 • Es passarà a formar part d´una llista d´espera ordenada per data de petició, en la qual tindràn prefèrencia els alumnes d´ensenyament elemental i professional sense instrument, a continuació alumnes de ensenyament infantil de major a menor curs i finalment alumnes que sol·liciten una segón especialitat. En cas d’empat es farà per sorteig.
 • La llista d’espera será de consulta pública i estarà a disposició del que la sol·licite a secretaría.
 • L’escola te la obligació de proporcionar la cesió del instrument assignat al alumne, excepte a les especialitats de piano i percussió.
 • Si un alumne ha sol·licitat un instrument es permaneix a la llista fins que al alumne se li asigna eixe o un altre.
 • Es podrá sol·licitar permaneixer en llista d’espera encara que ja es tinga un instrument assignat, be per sol·licitar doble especialitat o be per canviar en cas de vacant.
 • En cas de voler fer canvis o renunciar a les opcions triades a la llista d’espera, es farà saber a secretaría.
 • L’escola te la obligació d’ofertar instrument a tots els alumnes de ensenyament elemental i professional que no tinguen, poguent renunciar en cas de que no vullguen l’instrument ofertat.
 • L’escola notificarà abans de començar el curs l’assignació del instrument al alumne confirmant o rebujant l’assignació. -Al principi de curs si hi han vacants d´instruments, es podrán ofertar als alumnes d´infantil.
Descarregar Normes

Normes d’elecció d’horaris. Curs 2015-2016:

Descarregar Normes